Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Mazowieckiego Związku Szachowego i Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego
Termin: 23 października 2022 roku godz.11.00
Miejsce: Novotel Warszawa Airport, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1

Komunikat organizacyjny
Porządek obrad
Regulamin
Zgłoszenie kandydata na Prezesa

W regulaminowym terminie wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów na Prezesa od:
- Agnieszki Brustman (Założenia programowe, Zgłoszenie);
- Roberta Krasiewicza (Założenia programowe, Zgłoszenie).


Nowym Prezesem MZSzach została Agnieszka Brustman.
Nowym członkiem zarządu został Artur Suliborski.