W dniach 16-27.06.2022 nastąpi przerwa w działalności Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu MZSzach. Złożone wnioski będą rozpatrywane od 28 czerwca. W sprawach pilnych, proszę się kontaktować z Przewodniczącym KEKiR PZSzach Panem Ryszardem Królikowskim (r.krolikowski@pzszach.pl).