Walne Zgromadzenie Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego w dniu 3 października 2021 roku wybrało nowe władze Związku:
 
Zarząd
Prezes: Krzysztof Parol
Wiceprezes: Agnieszka Brustman
Członkowie: Ewa Kaźmierczak
 Dariusz Koliński
 Robert Krasiewicz
 Andrzej Olsztyński
 Teresa Osypiuk
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Dariusz Różycki
Zastępca przewodniczącego: Jerzy Moraś
Członek: Andrzej Dobrowolski