W dniu 28 marca 2011 roku, w siedzibie MZSzach odbyło się inauguracyjne posiedzienie Komisji Wyróżnień i Dyscypliny  Mazowieckiego Związku Szachowego. Komisja ukonstytuowała się w składzie:

Aleksander Jankiewicz – Przewodniczący

Eugeniusz Krysiak – Członek

Stanisław Turlej – Członek.

Pierwszym zadaniem komisji będzie opracowanie regulaminu.

W związku z powstaniem komisji, Zarząd MZSzach prosi wszystkie zainteresowane osoby o składanie do naszej siedziby stosownych  wniosków w sprawie wyróżnień zawodników/działaczy szachowych z Warszawy i Mazowsza, oraz ew. wniosków dotyczacych spraw dyscyplinarnych.

Marek Prus – Sekretarz MZSzach.