Zapraszamy na kurs sędziowski na klasy okręgowe, który odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29.01.2023r. Zgłoszeia na kurs: zgłoszenia : a.brustman()mzszach.pl.

Informujemy o uruchomieniu nowego profilu MZSzach na Facebook: https://www.facebook.com/MazowieckiZwiazekSzachowy.

Termin: 11.12.2022 (niedziela) godzina 16.00.
Miejsce: Warszawa, Marszałkowska 84/92 - siedziba PZSzach
Uprawnieni: sędziowie posiadający aktualną licencję sędziowską PZSzach (opłaconą w 2022) zarejestrowani jako sędziowie w Mazowieckim Związku Szachowym.

Proponowany porządek obrad:

16:00 Przywitanie uczestników
16:10 Sprawozdawczość i ewidencja. Dariusz Koliński
16:40 Ciekawe przypadki sędziowskie, IA Tomasz Delega.
17:20 Dyskusja, wolne wnioski.
18:00 Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Sędziów Szachowych w Szachach Błyskawicznych.
20:00 Rozdanie nagród, zakończenie konferencji.

Zgłoszenia, z zaznaczeniem, czy dotyczy części szkoleniowej, czy turnieju, proszę przesyłać na adres a.brustman@mzszach.pl do 7 grudnia. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona do 35. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.Zapraszamy kluby do udziału w rozgrywkach drużynowych na Mazowszu w sezonie 2022/23.

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza będą rozgrywane w niedziele od 8 stycznia do 19 marca 2023 roku; Otwarta Liga Mazowiecka będzie rozgrywana w soboty od 7 stycznia do 18 marca 2023 roku

Terminy rozgrywek III Ligi:
- 8 stycznia 2022 r. (niedziela);
- 22 stycznia 2022 r. (niedziela);
- 5 lutego 2022 r. (niedziela);
- 5 marca 2022 r. (niedziela)
- 19 marca 2022 (niedziela).


Regulamin LM  
Regulamin OLM

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Mazowieckiego Związku Szachowego i Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego
Termin: 23 października 2022 roku godz.11.00
Miejsce: Novotel Warszawa Airport, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1

Komunikat organizacyjny
Porządek obrad
Regulamin
Zgłoszenie kandydata na Prezesa

W regulaminowym terminie wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów na Prezesa od:
- Agnieszki Brustman (Założenia programowe, Zgłoszenie);
- Roberta Krasiewicza (Założenia programowe, Zgłoszenie).


Nowym Prezesem MZSzach została Agnieszka Brustman.
Nowym członkiem zarządu został Artur Suliborski.
Regulamin

Pliki turniejowe:
- grupa D10
- grupa C10

Zapraszamy na VIII Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szybkich, które odbędą się 24 września w Otwocku.


Serdecznie zapraszam do zagrania z naszymi młodzikami w turnieju szachowym w dniach 1-7 sierpnia rozgrywanym w Sękocinie Mamy kilkanaście wolnych miejsc dla gości. Zasadniczymi kryteriami dla gości są ranking PZSzach z przedziału 1600-2100 oraz ranking ELO do 1300 punktów. Zapisy do wyczerpania limitu miejsc e-mail: dariusz.kolinski28()gmail.com w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ranking PZSzach i ranking ELO oraz rok urodzenia.

Szczegóły znajdują się w Komunikacie turniejowym.
1 stycznia 2022 nastąpiła aktualizacja przepisów rankingowych oraz nadawania tytułów FIDE. Jedną z ważniejszych zmian jest podwyższenie limitu rankingowego w turniejach rozgrywanych tempem P'60 do 1800 oraz tempem P'90 do 2400. Szczegóły znajduję się na stronie https://fide.com/news/1527.

W zakładce MZSzach-Dokumenty (http://mzszach.pl/m/12) został opublikowany Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2022.

Od 1 stycznia 2022 roku korespondencja dotycząca ewidencji powinna być kierowana na adres ewidencja@mzszach.pl, w szczególności dotyczy to rejestracji zawodników, wydawania licencji, przesyłania sprawozdań sędziowskich. Sędziów prosimy o zwrócenie uwagi na zaktualizowaną instrukcję dotyczącą sprawozdawczości (http://mzszach.pl/a/22).